Coronahåndtering

Vores coronahåndtering

Vi vil som minimum følge de til enhver tid gældende coronaretningslinjer for foreningsidrætten.
Du kan finde retningslinjerne her: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona