Coronahåndtering

Vores coronahåndtering

Vi vil som minimum følge de til enhver tid gældende coronaretningslinjer for foreningsidrætten.
Du kan finde retningslinjerne her: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

I BevægDig60+ har vi valgt fortsat at tjekke coronapas på alle deltagere på vores aktiviteter. Har du ikke et gyldigt coronapas, kan du altså ikke være med i aktiviteterne. Coronapas vil blive tjekket af enten de frivillige eller instruktørerne.