Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BevægDig60+ 

Du inviteres hermed til ordinær generalforsamling i BevægDig60+.

Vi byder på kaffe, te og lidt frugt.

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer, en næstformand og revisorsuppleant, så hvis du har lyst til at bidrage med lidt frivilligt arbejde og sikre foreningens fremtidige virke, så kontakt Winnie eller skriv til info@bevaegdig60plus.dk

Mandag den 27. marts 2023 kl. 11.15 i 

opholdsrummet på Bernhard Bangs Alle 27. 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
 5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for der indeværende år. (Årsregnskab med budget 2022.pdf)
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 7. Valg af formand på lige år.
 8. Valg af næstformand på ulige år.
 9. Valg af kasserer på ulige år.
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 11. Valg af revisor.
 12. Valg af en revisorsuppleant.
 13. Eventuelt.

§7. Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden
skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag deles med medlemmerne på hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

(Indkomne forslag sendes til info@bevaegdig60plus.dk inden den 13. marts 2023)

§7. Stk. 4. Alle medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage, har stemmeret. Der kan udelukkende stemmes ved personligt fremmøde.(Du er stemmeberettiget, hvis du er indmeldt før den 27. februar 2023)

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *