Bevægdig60+ afholder ordinær generalforsamling Mandag den 21. marts 2022 kl. 11.10 i opholdsrummet på Bernhard Bangs Alle 27.

Foreningen byder på kaffe, te og kage, og har derfor brug for at vide, om du deltager. Du bedes tilmelde dig ved at sende en mail til info@bevaegdig60plus.dk

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
 5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for der indeværende år.
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  • Forslag til vedtægtsændringer: §8 stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer ændringsforslag Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer. Forslagsstiller: Tine Damm Timming på vegne af bestyrelsen.
 7. Valg af formand på lige år.
  • Karina Ildor Jacobsgaard genopstiller
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  • Anders Bruhn opstiller som bestyrelsesmedlem
 9. Valg af en revisor suppleant.
  • Teis Nielsen genopstiller som revisor suppleant

 

7. Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden
skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag deles med medlemmerne på hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. (Indkomne forslag sendes til info@bevaegdig60plus.dk inden den 7. marts 2022)

7. Stk. 4. Alle medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage, har stemmeret. Der kan udelukkende stemmes ved personligt fremmøde. (Du er stemmeberettiget, hvis du er indmeldt før den 19. februar)

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *