Referat af generalforsamling i BevægDig60+ d. 21/3-2022

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller Tine og ingen modkandidater, hvorved Tine blev valgt.

Tine konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og generalforsamlingen blev erklæret gyldig.

2. Valg af referent. Bestyrelsen indstiller Teis og ingen modkandidater, hvorved Teis blev valgt.

 

3. Godkendelse af dagsorden.

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse. Karina som formanden havde ikke mulighed for at være tilstede, så næstformanden Winnie fremlagde beretningen.

Foreningen startet op før sommeren 2021, med stiftende generalforsamlingen. Sæsonen startet med prøvetræninger i august og træningerne startet rigtigt fra september. Foreningen har været påvirket en del af corona i forhold til medlemstilgang. Vi markedsførte holdene via motivu og flyers diverse steder. Det har været via markedsføring over facebook(motivu) der har givet mest. Foreningen deltog til seniormotionsdagen i lindevangsparken. Desværre blev det aflyst grundet regnvejr.

Vi afholdte et julearrangement d. 15. december og der blev hygge med æbleskiver m.m. Vi har måtte aflyse vores eftermiddagshold om tirsdagen, grundet for få tilmeldte. Derudover er andre enkle hold afmeldt og et andet flyttet tidspunkt. Vi skal fremadrettet have fokus på at rekruttere nye medlemmer.

Vi deltog i spring for livet d. 3. marts i Frederiksberg hallen. Der kom mange mennesker forbi vores bod og der er kommet nogle medlemmer ind derfra. Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden vi er startet. Alle medlemmer er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne. Medlemmerne er velkomne til at komme med forslag til bestyrelsen.

Winnie er med i brugergruppen. Brugergruppen er med til at forslå ændringer og tilføjelser til lokalerne. Der blev stillet spørgsmål til dem der var stoppet. Halvdelen af dem der er blevet spurgt, er fordi det ikke var noget for dem alligevel og resten fordi de havde andre ting de skulle (rejser, operationer m.m.). Blev stillet spørgsmål til vedr. om sundhedscenteret og dem de henviser til os, om de er klar over at der er stejle trapper, så det er ikke hvem som helst der kan komme ind. Der var spørgsmål om Frederiksberg Seniormotion som har venteliste, om man kunne få dem over i vores forening. Dette har Frederiksberg Seniormotion ikke ville da de har brug for venteliste, da en del stopper ved sæsonskifte. Der blev stillet flere spørgsmål til faciliteterne (døre og varme). Dette skal man komme til Winnie omkring, så kan hun tage det med i brugergruppen.

Beretningen blev godkendt.

 

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for der indeværende år. Hent årsregnskab for 2021 HER.

Vi har fået et starttilskud på 76.500 kr som skal hjælpe de to første år, men de sat ind i 2021, da det var der pengene kom ind.

Forslag og kommentarer: – Medlemskab går fra september til januar, så der er, ikke er en pause mellem de to sæsonener. Ligeledes hen over sommeren. Mere snak om, skal man lave en hel og ikke 2 halve sæsoner. Dette snakker bestyrelsen mere om.

Regnskabet er godkendt.

 

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. • Forslag til vedtægtsændringer: §8 stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer ændringsforslag Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer. Forslagsstiller: Tine Damm Timming på vegne af bestyrelsen. Forslaget var godkendt.

Der var kommet medmindre forslag, som hørte til i bestyrelsen og ikke generalforsamlingen.

 

7. Valg af formand på lige år. • Karina Ildor Jacobsgaard genopstiller Vedtaget.

 

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. • Anders Bruhn opstiller som bestyrelsesmedlem Vedtaget

 

9. Valg af en revisor suppleant. • Teis Nielsen genopstiller som revisor suppleant Vedtaget

Evt. Toiletter er for kolde. Spørgsmål om andre mulige lokaler. Dette er ikke muligt da alle andre lokaler er optaget. Spørgsmål til at forbedre lyden i lokalet. Dette tages videre til brugergruppen.

Referat godkendt den 19.04.22 af dirigent, Tine Damm Timming

_____________________________________________

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *