Referat af generalforsamling den 18. marts 2024

Referat af generalforsamling i Bevægdig60+ den 18/3 2024 Punkt 1: Valg af dirigent. Ulla blev valgt til Dirigent. Punkt 2: Valg af referent. Merete blev valgt til referent. Punkt 3: Godkendelse af dagsorden. Indkaldelse til generalforsamlingen er lovligt indkaldt....

Referat af generalforsamling d. 21.03.22

Referat af generalforsamling i BevægDig60+ d. 21/3-2022 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller Tine og ingen modkandidater, hvorved Tine blev valgt. Tine konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og generalforsamlingen blev erklæret gyldig. 2....

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BevægDig60+  Du inviteres hermed til ordinær generalforsamling i BevægDig60+. Vi byder på kaffe, te og lidt frugt. Vi mangler altid frivillige, så hvis du har lyst til at bidrage med lidt frivilligt arbejde og sikre...

Indkaldelse og endelige dagsorden til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BevægDig60+  Du inviteres hermed til ordinær generalforsamling i BevægDig60+. Vi byder på kaffe, te og lidt frugt. Vi mangler bestyrelsesmedlemmer, en næstformand og revisorsuppleant, så hvis du har lyst til at bidrage med...